De Nederlandse taal is voor de meeste buitenlanders niet een gemakkelijke te noemen. Echter, laten we de autochtone populatie die moeite heeft met de Nederlandse taal niet onderschatten. Een van de redenen is dat de Nederlandse spelling aan veel veranderingen onderhevig is. “Het Groene Boekje” is de in de regel bekendere term van de Woordenlijst Nederlandse Taal. In deze woordenlijst vindt men een overzicht van de officiele spelling zoals vastgelegd in de Nederlandse Spellingswet. Deze Spellingswet schrijft voor wat voor de overheid en het onderwijs de officiele spelregels zijn, daarbuiten staat het een ieder vrij te spellen hoe hij/zij wil. Toch is voor veel mensen het Groene Boekje, lees Spellingswet, leidend. 

Nu rest de vraag: is het zonnenbril of zonnebril? Als we de regels eens op een rijtje zetten komen we tot de volgende conclusie: het is zonnebril en GEEN zonnenbril. Als we dieper op de spellingsregels ingaan zal duidelijk worden waarom het zonnebril is en GEEN zonnenbril. Daar gaan we! 

Als het eerste gedeelte van de samenstelling, de Nederlandse taal is er nu eenmaal één van 
vervoegingen, een zelfstandignaamwoord is dat in het eerste geval eindigt op een toonloze -e-, 
zoals in –de- en ten tweede als er een dubbele meervoud is op –n- EN –s-, dan schrijven we geen 
tussen –n-

 - gedachtewisseling (gedachten / gedachtes)
- groentesoep (groenten/groentes)

Echter zijn er ook samenstellingen van een persoon of zaak waar er maar een van is.
- Koninginnedag
- maneschijn
- zonnebril

Nu zijn er van zonnebrillen wel meerdere te verkrijgen, echter ligt de nadruk op de zon. Daarom is 
het zonnebril en GEEN zonnenbril.