VRIENDENKORTING: 1 ZONNEBRIL €8,95 2 ZONNEBRILLEN €16,- ELKE VOLGENDE ZONNEBRIL €6,- NEXT-DAY DELIVERY NEDERLAND VERZENDKOSTEN WERELDWIJD €1,95

Zijn mannen met zonnebril aantrekkelijker voor vrouwen dan mannen zonder zonnebril?

20 Juni 2017, 's-Hertogenbosch

Heeft het dragen van een zonnebril invloed op hoe vrouwen een man beoordelen qua aantrekkelijkheid? En zo ja, heeft dan het type zonnebril effect op de mate van aantrekkelijkheid?

Introductie

Uiteraard is “beauty in the eye of the beholder”, maar dat wil niet zeggen dat aantrekkingskracht niet enigszins kan worden gemanipuleerd. Zo is het een bekend feit dat het voorkomen van een man invloed heeft op hoe aantrekkelijk hij wordt bevonden door een vrouw. In eerder onderzoek van Cunningham, Barbee en Pike (1990) is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat vrouwen vallen op mannen die hen het gevoel geven voor hen te kunnen zorgen. Dit uit zich in seksuele volwassenheid, toegankelijkheid, sociaal gedrag, dominante eigenschappen en een hoge sociale status. Deze kenmerken werden over het algemeen geassocieerd met mannen met een sterk, volwassen voorkomen, expressieve gelaatstrekken en een verzorgd uiterlijk.[i]

Onder een verzorgd uiterlijk verstaan vrouwen volgens Esquire Magazine (2017) onder andere een nette haardracht, hygiënisch gebit, goed onderhouden gezichtshaar en schone nagels.[ii] Maar ook de kledingkeuzes van een man dragen bij aan hoe aantrekkelijk hij wordt bevonden. Niet voor niets bestaat de uitspraak “de kleren maken de man”. Zowel mannen als vrouwen beoordelen elkaar binnen enkele seconden en naast uitstraling en voorkomen, speelt kleding hierin een grote rol. Kort samengevat vallen vrouwen over het algemeen op mannen die goed passende, verzorgde kleding dragen.[iii] Maar ook het dragen van een zonnebril heeft invloed op de waarneming. Het gezicht, en daarmee de zonnebril, zijn een krachtige variabele voor het scoren op aantrekkingskracht. Sinds zonnebrillen aan het begin van de 20e eeuw een mode-item werden, zijn ze haast synoniem geworden met fashion. Zo zijn mode iconen Anna Wintour en Karl Lagerfeld haast niet voor te stellen zonder hun iconische zonnebrillen. Populaire frame/glas combinaties willen wel eens vervangen of aangepast worden, maar uiteindelijk keren de klassieke modellen altijd terug in het modebeeld. Zonnebrillen zijn niet voor niets ook een krachtig middel in filmpromotie. Denk bijvoorbeeld aan The Matrix (1999), Lolita (1962), The Blues Brothers (1980), Scarface (1983) en The Hangover (2009). Daarnaast komen zonnebrillen ook in grafisch ontwerp regelmatig terug. Denk bijvoorbeeld aan kledingdruk, snacks voor kinderen, wenskaarten en verjaardagstaarten. Het lijkt erop dat zonnebrillen worden geassocieerd met sociale wenselijkheid voor het massa publiek. Vele geliefde beroemdheden zijn gespot met zonnebril, van Miles Davis tot Lady Gaga en Prins Harry. Het lijkt erop dat zonnebrillen onlosmakelijk zijn verbonden met “cool”, “sexy” en “glamour”, welke over het algemeen als aantrekkelijke eigenschappen worden beschouwd.[iv]

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe vrouwen de aantrekkelijkheid van een man met zonnebril beoordelen versus de aantrekkelijkheid van een man zonder zonnebril. Tevens wordt er gekeken of er verschillen zijn in aantrekkelijkheid per type zonnebril. De hypothese luidt dat vrouwen mannen met zonnebril aantrekkelijker zullen vinden dan mannen zonder zonnebril.

Methode

Fotografie

Om de hypothese te testen is een selectie van hetero mannelijke participanten samengesteld die zijn gefotografeerd zonder zonnebril en met zonnebril. Er zijn drie verschillende modellen bril gebruikt, namelijk de Pilotenbril, de Wayfarer en de Clubmaster. Aangezien dit onderzoek slechts een beperkt aantal participanten bevat, is gekozen voor een brede variatie aan mannen op het gebied van uiterlijk. Op deze manier ligt de focus op de aanwezigheid of afwezigheid van de zonnebril en niet op het gezicht van de desbetreffende man. De selectiestandaard was dat alle mannen tussen de twintig en vijfendertig moesten zijn. Een totaal van 10 mannen heeft deelgenomen aan deze studie, met een gemiddelde leeftijd van 28 en een standaarddeviatie van 1,7.

Procedure

Een groep medewerkers van CheapAss Zonnebrillen heeft op straat vrouwen aangesproken en gevraagd foto’s van de mannen te beoordelen op aantrekkelijkheid. Ze konden een score tussen de 1 en 10 toekennen. De foto’s werden random getoond (zonder zonnebril of met zonnebril, type Pilotenbril, Wayfarer of Clubmaster). In totaal zijn er 119 vrouwen geïnterviewd met een gemiddelde leeftijd van 30 en een standaarddeviatie van 1,4. Er is hierbij geen rekening gehouden met hun sociale status of achtergrond.

 Resultaten

Een repeated measures ANOVA laat zien dat de keuze van wel of niet een zonnebril dragen een significante invloed heeft op de beoordeling (F(1, 118) = 162.61, p < .001, η² = .58). Dit wil zeggen dat de keuze voor géén bril (M = 5.08, SD = 0.07), een Wayfarer (M = 5.55, SD = 0.05), een Pilotenbril (M = 6.43, SD = 0.07) of Clubmaster (M = 5.67, SD = 0.06) voor 58% de verschillen in de beoordeling van een man verklaart.

Het verschil binnen de brillen is tevens van belang. Vergeleken met het dragen van géén bril is een Pilotenbril de beste keuze om een hogere beoordeling te krijgen (F(1, 118) = 276.68, p < .001, η² = .70), gevolgd door een Clubmaster (F(1, 118) = 62.37, p < .001, η² = .35) en de Wayfarer (F(1, 118) = 35.89, p < .001, η² = .23).

Conclusie: de pilotenbril scoort!

Dit onderzoek suggereert dat vrouwen mannen met zonnebril aantrekkelijker vinden dan mannen zonder zonnebril. Bij de keuze voor het model, komt naar voren dat de Pilotenbril leidt tot de hoogste score op aantrekkelijkheid, gevolgd door de Clubmaster en de Wayfarer. De Pilotenbril scoorde hierbij aanzienlijk hoger dan de twee andere brillen, wat duidt dat mannen met de pilotenbril het aantrekkelijkst worden bevonden.

Benadrukt moet worden dat dit een vereenvoudigd onderzoek is en dat er meer onderzoek uitgevoerd kan worden naar bijvoorbeeld invloed van kleding in combinatie met een zonnebril, of dat vrijgezelle vrouwen wellicht een andere beoordeling geven dan vrouwen in een relatie. Desalniettemin lijkt dit onderzoek een duidelijk signaal te geven dat mannen met zonnebril door vrouwen wel degelijk aantrekkelijker worden bevonden dan mannen zonder zonnebril en dat zij het beste tot hun recht komen met een Pilotenbril.

Referenties

[i] Cunningham, M. R., Barbee, A. P., & Pike, C. L. (1990). What do women want? Facialmetric assessment of multiple motives in the perception of male facial physical attractiveness. (Journal of Personality and Social Psychology, Vol 59(1)). Verkregen op 29 maart 2017 via Psycnet:
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1991-01192-001

[ii] Auteur onbekend (2017). The 12 Habits Of Impeccably-Groomed Men. (Esquire Magazine). Verkregen op 29 maart 2017 via:

http://www.esquire.co.uk/style/grooming/news/a6949/13-grooming-tips-every-man-should-know/

[iii] Howlett, N., Pine, K., Orakçıoğlu, I., & Fletcher, B. (2013). The influence of clothing on first impressions: Rapid and positive responses to minor changes in male attire. (Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, Vol. 17 Issue: 1, pp.38-48). Verkregen op 29 maart 2017 via:
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/13612021311305128

[iv] Brown, V. (2015). Cool Shades: The History and Meaning of Sunglasses. London: Bloomsbury.